Mogiły

FLORKOWSKA
JÓZEFA
1817
27.10.1877
#33 Sławuta
Florkowska z Myszkowskich Józefa
Фльорковска з Мишковскіх Флорковська Мишковська Флорковская Мышковская Юзефа
Ś.  P.
JÓZEFA
z MYSZKOWSKICH
FLORKOWSKA
ŻYŁA LAT 60
 27 PAZDZIERNIKA
1877 R.

PROSI O POZDROWIENIE ANIELSKIE