Mogiły

KUSŁOWSKI
KAJETAN
1807
19.11.1850
#33 Sławuta
Kusłowski Kajetan
Кусловскі Кусловський Каєтан Кусловский Каетан
[...]ieleie;
[...]cic. Zwłoki
w samej życia
sile. Wyri
męża Żonie
z niem wszyst
kie nadzieie.
przeczytay!..
tu Kajetan Kus
łowski spoczywa
I troie Anielskie
go pozdrowienia
wzywa Umarł
maiąc lat 43 1850
19 Listopada