Mogiły

Kwatera żołnierzy polskich z 1920 r.
#4 Bar
ПОЛЬСЬКИМ СОЛДАТАМ ŻOŁNIEŻOM POLSKIM 1920
ТУТ СПОЧИВАЮТЬ КІЛЬКАДЕСЯТ СОЛДАТІВ ВІЙСЬКА ПОЛЬСЬКОГО ПОЛЕГЛИХ У ВАЖКИХ БОЯХ ВЕСНОЮ 1920 Р. ВІЧНА ЇМ ПАМ‘ЯТЬ. TU SPOCZYWA KILKUDZIESIĘCIU ŻOŁNIEŻY WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYCH W CIĘŻKYCH WALKACH WIOSNĄ 1920 R. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI