Mogiły

KOSOBUDZKI
KONSTANTY
1838
28.09.1901
#33 Sławuta
Kosobudzki Konstanty
Кособудзкі Константи Кособуцький Костянтин Кособуцкий Константин
D. O. M.
Tu spoczywaja zwłoki S. P.
Konstantego Kosobudzkiego
żył lat 63
umarł 28 Września 1901 r.