Mogiły

BIAŁACZEWSKA
HELENA
1809
03.03.1854
#33 Sławuta
Białaczewska z Nicieckich Helena
Бялачевска з Нічєцкіх Білачевська Ницецька Белачевская Ницецкая Гелена Олена Елена
Tu leżą zwłoki
Heleny z Nicieckich
Białaczewskiej
przeżyłszy lat 45 przeniosła
się do wieczności
dnia 3 Lutego 1854 roku

Prosi o westchnienie do
Boga!