Mogiły

KOWALEWSKA
MAGDALENA
1831
14.03.1859
#33 Sławuta
Kowalewska z Szymańskich Magdalena
Ковалєвска з Шиманьскіх Ковалевська Шиманьська Ковалевская Шиманская Маґдалена Магдалина Магдалена
Tu spoczywają zwłoki
Magdaleny z Szymańskich
Kowalewskiej
Która przeżyłszy lat 28 prze
niosła sie do wieczności dnia 14.
Marca 1859 r.

Przechodniów prosi o westchnie
nie do Boga za iey duszę.