Mogiły

BIAŁACZEWSKI
GUSTAW
1853
10.08.1854
#33 Sławuta
Białaczewski Gustaw
Бялачевскі Бялачевський Білачевський Белачевский Ґустав Густав
Zwłoki
Gustawa Białaczewskiego
Żył 15 Miesięcy umarł
dnia 10 Sierpnia 1854o
Roku.