Mogiły

GILEWICZ
ADELA
1831
22.07.1883
#2 Niemirów
ADELA z CHŁOPICKICH GILEWICZ
АДЕЛЯ ГІЛЕВИЧ ГІЛЕВІЧ ХЛОПІЦЬКА З ХЛОПІЦЬКИХ ХЛОПИЦЬКА
ADELA z CHŁOPICKICH GILEWICZ Zm. 22 Lipca 1883 r. Żyła łat 52