Mogiły

DZICZKOWSKA
ANIELA
13.01.1838
#33 Sławuta
Dziczkowska Machnicka z Szymańskich Aniela
Джічковска Махніцка з Шиманьскіх Дзічківська Махніцька Шиманська Дичковская Махницкая Шиманская Анєля Анеля
Na Cześć i Chwałę
BOGA.
I na pamiątkę po 
zmarłey Anieli
z Szymańskich
1o Vo Machnickiey
2o,, Dziczkowskiey

Dnia 13. Stycznia
1838. Roku.