Mogiły

BIAŁOKUROWA
OLIMPIA
1879
1965
#33 Sławuta
Bialokurowa z Kukorskich Olimpja
Бялокурова з Кукорскіх Білокурова Кукорська Белокурова Кукорская Олімпія Олимпия
Tu spoczywają
zwłoki S.  P.  Olimpji
z Kukorskich
Bialokurowei
urodz. 1879 roku
zm. dn. 18 stycz. 1965 r.
prosi o wieczny
odpoczynek.