Mogiły

FULIANOWSKI
MIKOŁAJ
1784
11.10.1832
#33 Sławuta
Fulianowski Mikołaj
Фульяновскі Міколай Фуліяновський Фулияновский Миколай Николай
D.  O.  M.
Wdzięczności Mikołaiowi
FULIANOWSKJEMU
któren przeżywszy Lat
48 Ukończył Życie dnia
11 Pazdziernika 1832
Roku.