Mogiły

JANKOWSKA
MARIANNA
1798
09.07.1824
#33 Sławuta
Jankowska z Korczakowskich Maryanna
Янковска з Корчаковскіх Мар‘янна Янковська Янківська Корчаковська Корчаківська Янковская Корчаковская Марьянна Марианна
D.  O.  M.
S. P. Ur. Maryanny z Korczakowskich
JANKOWSKIEY. Zmarłey Roku 1824.
Miesiąca Lipca dnia 9. Żyła Lat 26.
Prosi o Anielskie Pozdrowienie.