Mogiły

KOWALEWSKI
WIKTOR
1807
15.09.1832
#33 Sławuta
Kowalewski Wiktor
Ковалєвскі Віктор Ковалевський Ковалевский Виктор
Dnia 15. 7bra 1832. Roku
złożone zwłoki SP: wikto
ra KOWALEWSKIEGO
Żyiącego Lat 25.