Mogiły

MOCZULSKI
STEFAN
1787
??.02.1844
#33 Sławuta
Moczulski Stefan
Мочульскі Мочульський Мочульский Стефан Степан
W tym Grobie spoczywają
zwłoki S.P. Stefana MOCZUL
SKIEGO przeżył lat 57 prze
niósł się do wieczności dnia [...]
Lutego 1844 roku

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]