Mogiły

JANKOWSKA
MATYLDA
1864
18.07.1885
#33 Sławuta
Jankowska z Wnorowskich Matylda
Янковска з Вноровскіх Янковська Янківська Вноровська Янковская Вноровская Матильда 
D. O. M.
Tu spoczywają zwłoki
świetej pamięci MATYLDY
Jankowskiej
z Wnorowskich
Żyła lat 21.
ZMARŁA 18 LIPCA 1885 R:
I OBOK JEJ SYN WIKTOR
ŻYŁ 9 MIESIĘCY
UMARŁ TEGOŻ ROKU
Wszechmogący Boże
przyjm ich do Chwały swojej