Mogiły

KRZYSZTOFOWICZ
KLEMENTYNA
1805
14.05.1902
#33 Sławuta
Krzysztofowicz z Lachoskich
Кшиштофовіч з Ляхоскіх Кржиштофович Ляховська Ляховская Клементина 
Klementyna z Lachoskich
KRZYSZTOFOWICZ
Żyła lat 97
Zmarła 14 Maja 1902 r.
Przychodniów Proszę
O pozdrowienie Anielskie.