Mogiły

MALINOWSKA
MARIA
04.10.1826
04.11.1900
#33 Sławuta
Malinowska z Kochanowskich Marya
Маліновска з Кохановскіх Маліновська Малиновська Кохановська Малиновская Кохановская Марія Мария
D. O. M.
MARYA
Z KOCHANO
SKICH
MALINOWSKA
Ur. 4 Pazdzierni
ka 1826 r.
Zmar. 4 Listopa
da 1900 r.