Mogiły

DULEWICZ
KLEMENS
1779
1850
#33 Sławuta
Dulewicz Klemens
Дулєвіч Дулевич Клеменс Климентій Климент
Tu
spoczywają zwłoki S. P.
Klemensa Dulewicza
Żył lat 71.
[...] 1850 r.
Prosi o pozdrowienie
Anielskie.