Mogiły

BUJAKOWSKA
TEKLA
#33 Sławuta
Bujakowska z Gołębiowskich Tekla
Буяковска з Ґолембьовскіх Буяковська Буяківська Голембіовська Буяковская Голембиовская Текля Фекла
D. O. M.
Tekla z 
Gołębiowskich
Bujakowska
[...]