Mogiły

BIAŁOKUR
MIKOŁAJ
1786
07.12.1830
#33 Sławuta
Białokur Mikołaj
Бялокур Білокур Белокур Міколай Миколай Николай
D. O. M. 
Mikołaiowi
BIAŁOKUROWI
Żona dla męza ten tu
Pomnik kładzie
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] 
[...]
[...]
[...] 
[...]
złożony w grobie.
Umarł Dnia 7 Grud:
1830 Roku.
Żył lat 44.