Mogiły

BIAŁOKUROWA
MARCJANNA
1755
22.02.1839
#33 Sławuta
Białokurowa z Sławeckich Marcjanna
Бялокурова з Славецкіх Бялокурова Славецька Білокурова Белокурова Славецкая Марціянна Марцианна
Tu spoczywaią zwłoki
Marcjanny z Sławeckich
Białokurowa przeżyłszy
lat 84. przeniosła się
do wieczności 22 Lutego
1839 roku.

prosi o pozdrowienie
Anielskie.