Mogiły

BARANOWSKA
JÓZEFA
1860
18.09.1871
#34 Zasław
Baranoska Józefa
Барановска Барановська Барановская Юзефа
Tu leżą zwłoki S. P. Jana
Baranoskiego Żył lat 67.
Prosi o pozdrowienie
Anielskie.

Tu leży dwojga dzieci Józe-
fa Baranoska. Żyła lat 11
umarła 18 Wrześ: 1841 r.
Feliks Żył lat 7 umarł
d: 5 Wrześ: 1871 r.