Mogiły

BARANOWSKI
FELIKS
1864
05.09.1871
#34 Zasław
Baranoski Feliks
Барановскі Барановський Барановский Фелікс Феликс
Tu leżą zwłoki S. P. Jana
Baranoskiego Żył lat 67.
Prosi o pozdrowienie
Anielskie.

Tu leży dwojga dzieci Józe-
fa Baranoska. Żyła lat 11
umarła 18 Wrześ: 1841 r.
Feliks Żył lat 7 umarł
d: 5 Wrześ: 1871 r.