Mogiły

BANDROWSKI
?????
18.??.1877
#34 Zasław
[...] Bandrowski
Бандровскі Бандровський Бандровский

TU SPOCZYWAJĄ
ZWŁOKI S.P. MAŁŻONKÓW
ANNY BANDROWSKIEJ
ZMARŁEJ D. 18 KWIE
PRZEŻYŁA LAT 71
[...] BANDRO
WSKIEGO ZMAR. D. 18
[...] 1877 R. [...] LAT
[...] PROSZĄ
O WESTCHNIENIE 
DO
BOGA
TU SPOCZYWAJĄ
ZWŁOKI S.P. MAŁŻONKÓW
ANNY BANDROWSKIEJ
ZMARŁEJ D. 18 KWIE
PRZEŻYŁA LAT 71
[...] BANDRO
WSKIEGO ZMAR. D. 18
[...] 1877 R. [...] LAT
[...] PROSZĄ
O WESTCHNIENIE 
DO
BOGA
TU SPOCZYWAJĄ
ZWŁOKI S.P. MAŁŻONKÓW
ANNY BANDROWSKIEJ
ZMARŁEJ D. 18 KWIE
PRZEŻYŁA LAT 71
[...] BANDRO
WSKIEGO ZMAR. D. 18
[...] 1877 R. [...] LAT
[...] PROSZĄ
O WESTCHNIENIE 
DO
BOGA