Mogiły

ADAMOV
OLDŽICH
#34 Zasław
Adamov Oldžich
Adamów Oldżych Адамов Адамів Ольджих

Zde odpočivaji manžele

Vaclav a Marie

rozena Cervinkova

ADAMOVY

Děti jejich:

Božena, Anna, Oldžich

Onučka Helena

 

Lekke odpočinuti rač jim

dat Pane

1899.