Mogiły

ADAMOVA
HELENA
#34 Zasław
Adamova Helena
Адамова Гелена Олена Елена

Zde odpočivaji manžele

Vaclav a Marie

rozena Cervinkova

ADAMOVY

Děti jejich:

Božena, Anna, Oldžich

Onučka Helena

 

Lekke odpočinuti rač jim

dat Pane

1899.