Mogiły

GORECKI
ANTONI
1807
01.03.1889
#34 Zasław
Gorecki Antoni
Ґорецкі Горецький Горецкий Антоній Антоний Антон

Matylda Gorecka żyła lat 57

1878 r. 3. Marca.

Antoni Gorecki żył lat 82

1889 r. 1 Marca.

Leokadya Zajączkowska.

Żyła lat 14 1884 r. 8 Maja.

Włodzimierz Zajączkowski.

żył lat 62 1896 r. 18 Wrzes.

Henryka Zajączkowska ur. i um.

1899 r.