Mogiły

MARKOWSKI
MICHAŁ
1898
10.01.1926
#34 Zasław
Markoskij Michał
Марковскі Марковський Марковский Міхал Михайло Михаил
Tu spoczywają
zwłoki S. P.
Michał
Markoskij
żył lat 28 um.
10 stycz. 1926 r.
Prosi o pozdrowienie
Anielskie