Mogiły

KIZNIEWICZ
MARIA
1869
08.06.1909
#35 Zasław stary cmentarz
Kizniewicz Marya
Кізнєвіч Кизневич Марія Мария
Ś. P.
Marya
KIZNIEIWCZ
Zyła lat 40
Zmarła 8 Czerwca
1909 r.

Matka mąż i dzieci
proszą o Anioł Pański