Mogiły

CHODOROWSKI
TOMASZ
1868
29.01.1895
#35 Zasław stary cmentarz
Chodorowski Tomasz
Ходоровскі Ходоровський Ходоровский Томаш Тома Фома Хома
D. O. M.
Tomasz
Chodorowski
żył lat 27
umarł d. 29
Stycz. 1895 r.
Prosi przechod
nia o pozdrowie
nie Anielskie