Mogiły

JASTRZĘBSKA
FLORENTYNA
30.09.1878
#35 Zasław stary cmentarz
Jastrzęmbska z Urbańskich Florentyna
Ястшембска з Урбаньскіх Ястржембска Ястшембська Ястржембская Урбанська Урбанская Фльорентина Флорентина
Florentyna z Urbańskich
Jastrzembska
Umarła dn. 30 Wrzesień 1878 r.