Mogiły

JASTRZĘBSKI
16.09.1876
#35 Zasław stary cmentarz
Jastrzębski
Ястшембскі Ястржембський Ястржембский 
D. O. M.
[...] Jastrzębski
[...] lat 38
[...] 16 Wrzes 1876 r.