Mogiły

DRZEWIECKI
ADAM
04.12.1827
22.08.1872
#35 Zasław stary cmentarz
Drzewiecki Adam
Джевєцкі Джевецький Држевецький Држевецкий Адам 
Tu leżą
zwłoki Adama 
Drzewieckiego
Zył lat 45.
urodził się 4 grud:
1827 r: umarł 22
Sierpnia 1872 roku
Prosi o Pozdrowienie 
Anielskie!