Mogiły

MAZURKIEWICZ
APOLONIA
1786
20.08.1846
#35 Zasław stary cmentarz
Mazurkiewiczowa z Domareckich Apoloniia
Мазуркєвічова з Домарецкіх Мазуркевич Домарецька Домарецкая Апольонія Аполонія Аполония
Tu leży S: P. Apoloniia
Z domareckich MAZURKIE
WICZOWA umarła d: 20.
sierpnia 1846. r. Żyła  lat 60.
prosi o troie pozdrowienie
Anielskie. Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie a swiatłość
wiekuista niechay im świeci
na wieki wieków Amen.