Mogiły

KONOPACKI
SZYMON
#35 Zasław stary cmentarz
Konopacki Szymon
Конопацкі Конопацький Конопацкий Шимон Семен
S.  P.
SZYMON KONOPACKI
b. Podkomorzy
i Prezes 
Jzby Cywilnej
G. Wołyńskiej

Urodził się 16 Pazdzier.
1790 r.
Umarł 13 Maja
1884 r.
Cierpienia mordu
[...]

Tu zlozone zwloki
Klementyny
z Łaznińskich
KONOPACKIEY
Podkomorzyny
Nowgwl:

Urod: 23 Listop:
1806. Rku
Umarła d: 26 Czerw:
1842. Rku