Mogiły

GRANOWSKA
AGNIESZKA
1775
22.10.1838
#35 Zasław stary cmentarz
Granowska z Rawskich Agnieszka
Ґрановска з Равскіх Грановська Равська Грановская Равская Аґнєшка Агнешка Агнесса 
Tu
w Tym Grobie
Spoczywa SP
Agnieszka z Rawskich
Granowska
Przeżyłszy Lat 63 umarła
dnia 22. 8br. 1838. Roku
Prosi o pozdrowienie
Anielskie.