Mogiły

DELIKOWSKI
JUSTYN
1838
10.01.1918
#35 Zasław stary cmentarz
Delikowski Jóstyn
Деліковскі Деліковський Деліківський Деликовский Юстин
Ś.  P.
jóstyn
DELIKOWSKI
Żył lat 80
Umarł 10 stycz. 1918 r.
Pokuj jego duszy