Mogiły

MATUSZEWICZ
JAN
1827
10.01.1899
#35 Zasław stary cmentarz
Matuszewicz Jan
Матушевіч Матушевич Ян Іван Иван
D. O. M.
S. P.
Jan Matuszewicz
Żył lat 72 um. 10 Stycz.
1899 r.
Prosi o westchnienie
do Boga