Mogiły

MATUSZEWICZ
ANNA
26.07.1864
08.02.1883
#35 Zasław stary cmentarz
Matuszewcz Anna

Матушевіч Матушевич Анна
D. O. M.
Anna Matuszewicz
Urodzona d. 26o Lipca 1864 r.
umarla d. 8 Lutego 1883 r.
[...]lny przechodniu
nieoszczędz westchnienia do
Boga