Mogiły

CICHOŃSKA
KLARA
30.??.????
#35 Zasław stary cmentarz
Cichońska z Modz[...] Klara
Чіхоньска Ціхонська Цихонская Кляра Клара
MATCE
Klarze z  Modz[...]
CJCHOŃSKIEY
urodzoney dnia [...]
zmarley dnia 30. [...]
Roku.