Mogiły

LAKULOWICZ
JÓZEFA
28.03.1882
#35 Zasław stary cmentarz
Lakulowicz z Dolanowskich Józefa
Лякуловіч Лякулович Лакулович Юзефа
w Pamięci
Józefie z Dolanowskich
Lakulowicz
 d. 28 Marca 1882 r.