Mogiły

DOLANOWSKA
ANIELA
1796
06.11.1870
#35 Zasław stary cmentarz
Dolanowska Aniela
Доляновска Доляновська Доляновская Анєля Анеля
D. O. M.
Anieli Dolanowskiey
Żyła lat 74
Umarła d. 6 Listopada
1870 r.