Mogiły

KUCEWICZ
JAN
1817
24.12.1867
#35 Zasław stary cmentarz
Kucewicz Jan
Куцевіч Куцевич Ян Іван Иван
Tu
leżą zwłoki s. p. Jana Kucewicza
Zmarłego
dnia 24 Grudnia 1867 Roku Lat 50
prosi
o Pozdrowienie Anielskie!