Mogiły

SOSNOWSKI
WAWRZYNIEC
#26 Oratów
Sosnowski Wawrzyniec
Сосновскі Сосновський Сосновский Вавжинєц Лаврентій Лаврентий
S.  P.
Wawrzyńcowi,
Kazimierzowi, Janowi
Sosnowskim
1903 r.
ODPOCZYNEK WIECZNY
RACZ IM DAĆ PANIE.