Mogiły

KUNIKOWSKA
WANDA
26.05.1874
#36 Żwaniec
Kunikowska Wanda
Куніковска Куніковська Куниковська Куниковская Ванда
Za Duszę S.P.
Wandy
Kunikowskiej
zmarłej 26 Maja
1874 r.
zmów przechodniu
Anioł Pański.