Mogiły

BIESIADOWSKI
JANUSZ
1695
1792
#37 Maków
Biesiadowski Janusz
Бєшядовскі Бєсядовський Бесядовський Бесядовский Януш
Janusz Biesiadowski żył lat
97 umarł Roku 1792