Mogiły

JASIŃSKI
ALEKSANDER
1871
31.03.1905
#38 Janów
Jasiński Aleksander
Яшіньскі Алєксандер Ясинський Ясинский Олександр Александр
Syn
Aleksander
Jasiński
Żył lat 34 um. 1905 r.
31go Marca

OSIEROCONA RODZINA PROSZĄ
O WESTCHNIENIE DO BOGA

MATKA
Olimpia z Czajkow=
skich Jasińska
żyła lat 65 um. 1903
10 Pazdzier.