Mogiły

JASIŃSKA
OLIMPIA
1838
10.10.1903
#38 Janów
Jasińska z Czajkowskich Olimpia
Яшіньска з Чайковскіх Ясінська Чайковська Ясинська Чайківська Олімпіа Олімпія Ясинская Чайковская Олимпия
Syn
Aleksander
Jasiński
Żył lat 34 um. 1905 r.
31go Marca

OSIEROCONA RODZINA PROSZĄ
O WESTCHNIENIE DO BOGA

MATKA
Olimpia z Czajkow=
skich Jasińska
żyła lat 65 um. 1903
10 Pazdzier.