Mogiły

KROMEL
JAN
13.01.1845
07.11.1898
#38 Janów
Kromel Jan
Кромель Ян Іван Иван
S. P. 
Jan Kromel
URODZ. D. 13. Stycz. 1845 R.
ZMARŁ D. 7 List. 1898 R.

DROGIEMU I ZACNEMU
MĘŻOWI STAWIAM TĘ
PAMIĄTKĘ. PROSZĘ O
WESTCHNIENIE DO BOGA.