Mogiły

DIDKOWSKA
FEODORA
#40 Peczara
Дідковська Феодора Антонівна
Didkowska Dydkowska Teodora Дидковская Феодора Федора
ДІДКОВСЬКА
Феодора Антонівна
Пам‘ятаєм,
сумуєм...